POLÍTICA DE PRIVACITAT DE C.F.O. NOVATÈCNICA

1.- Informació a l'Usuari

CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL NOVA TÈCNICA, S.L. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació a través del seu lloc web.

CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL NOVA TÈCNICA, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament de les seves dades: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL NOVA TÈCNICA, S.L. i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  2. Tramitar comandes, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  3. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no es sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, exercint els seus drets sobre les dades.

Comunicació o cessió de les dades: No es comunicaran ni cediran les dades a cap destinatari.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

  1. Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  2. Dret d'accés, rectificació i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  3. Dades de contacte per exercir els seus drets:

S'ha d'identificar degudamenti sol·licitar clarament el dret a exercir:

    • Adreça postal: CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL NOVA TÈCNICA, S.L., AV. DIAGONAL, 534 - 08006 BARCELONA 
    • Adreça electrònica: info@novatecnica.es

2.- Informació facilitada per l'usuari

Si ets menor de 18 anys no està permès l'ús de formularis en el nostre lloc web.

Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, essent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. 

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3.- Mesures de seguretat 

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del RGPD i a l'article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4.- Brexes de seguretat 

El Responsable informarà sobre qualsevol brecha de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la brecha.

CA