FORMACIÓ OCUPACIONAL (Cursos Totalment subvencionats per a persones en situació d'atur)

 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT


Energies Renovables únics a Tarragona

   - ENAE0108: Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques...... 550 hores

   - ENAE0208: Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques............ 580 hores

   - ENAE0111: Operacions bàsiques en el muntatge/manteniment de renovables. 590 hores


Sociosanitària

     -SSCS0108: Atenció sociosanitària a persones dependents al domicili............ 640 hores

 

Comerç

   - COMT0211: Activitats auxiliars de comerç................................................... 310 hores


Docència

   - SSCE0110: Docència de la formació professional per l'ocupació..................... 420 hores

 


[+info]

[+info]

[+info]


[+info][+info][+info]

Si vols més informació omple el nostre formulari, i contactarem amb tu el més aviat possible

[CONTACTE]

* Tots els Certificats inclouen un mòdul de pràctiques a empreses