Activitats a Desenvolupar amb els usuaris de l’Agència que es troben en recerca d’ocupació:


1. Acollida: Informació als usuaris del servei, utilitat, objectius, obligacions de l’Agència de Col·locació i responsabilitats de les persones que requereixen el servei.

2. Diagnòstic i detecció de necessitats: Valoració dels perfils, aptituds, coneixements i qualificació professional de les persones treballadores que requereixen el nostre servei.

3. Orientació i informació professional

4. Formació i suport en la Recerca de Feina


5. Serveis vinculats amb  les empreses:

    -  Prospecció d’empreses
    -  Processos de Selecció de Personal
    -  Seguiment de l’Ocupació

6. Serveis Especials de Recol·locació:
Als Serveis propis de la persona que es troba en recerca de feina, s’incorporen altres accions:
     -  Disseny de l’Itinerari individual de col·locació
     -  Suport en la recerca